Procès Selecció Acadèmia 2016

MLBAdjunta la circular tècnica 20/15 amb els llistat de jugadors per al procès de selecció per l’ Acadèmia 2016.

Circular Tècnica 20/15 Procès Selecció Acadèmia 2015

Anirem informant de properes activitats.

Anuncis