Mutues Esportives 2016

Adjunt la Circular Administrativa de la Mutua Esportiva FCBS 2016:

Circular Administrativa 4/16 Mutua Esportiva FCBS 2016

A l’ apartat de Documents – Mutua, d’ aquesta web podreu trobar tots els partes i els diferents centres d’ atenció de les mutues.

https://strikecat.wordpress.com/circulars/mutua/