Copa

Copa Catalunya 2014

Campions:

 • Benjamí Beisbol: CBS Gavà
 • Aleví Beisbol: CBS Sant Boi Goofies
 • Infantil Beisbol: CB Barcelona
 • Sub16 Beisbol: CB Barcelona Vermell
 • Senior Beisbol: CB Barcelona Blau
 • Cadet Softbol: CB Viladecans
 • Senior Softbol: CBS Sant Boi
 • Softbol Masculí: Cerveceros

Play-Offs:

 • Infantil Beisbol
  • 1r. Barcelona
  • 2n. Viladecans
  • 3r. Sant Boi Pitus
  • 4t. Sant Boi Anacletos
  • 5è. Projecte
  • 6è. Gavà
  • 7è. Drac’s Manresa
 • Sub16 Beisbol:
  • 1r. Barcelona Vermell
  • 2n Santboians
  • 3r. Viladecans
  • 4t. Sant Boi
 • Senior Beisbol:
  • 1r. Barcelona Blau
  • 2n. Sant Boi
  • 3r. Hèrcules
  • 4t. Drac’s Manresa
 • Cadet Softbol:
  • 1r. Sant Boi
  • 2n. Viladecans
  • 3r. Projecte
  • 4t. Hèrcules
 • Senior Softbol:
  • 1r. Sant Boi
  • 2n. Viladecans
  • 3r. Projecte

Classificació:

*última edició: 25/11

Benjamí Beisbol:

Benjamí Beisbol PJ PG PP CF CC Avg.
1 Gavà 10 10 0 220 67 1000
2 SB Ramonets Pr. 10 6 4 169 171 600
3 SB Goofies Pr. 10 5 5 143 155 500
4 SB Patufets Pr. 10 5 5 178 169 500
5 Barcelona 10 4 6 149 156 400
6 Viladecans 10 0 10 105 246 0

Aleví Beisbol: *falten 2 partits per jugar-se

Aleví Beisbol PJ PG PP CF CC Avg.
1 SB Goofies 7 7 0 110 53 1000
2 Barcelona 6 4 2 75 43 666
3 Viladecans 8 5 3 119 67 625
4 SB Patufets 8 2 6 83 116 250
5 Drac’s 7 0 7 43 150 0

Infantil Beisbol:

 • Semifinals:
  • Barcelona 13-4 SB Anacletos
  • Viladecans – SB Pitus
 • Final:
  • Barcelona 13-4 SB Pitus
Infantil Beisbol PJ PG PP CF CC Avg.
1 Barcelona 6 6 0 78 12 1000
2 Viladecans 6 5 1 68 26 835
3 SB Pitus 6 4 2 58 33 666
4 SB Anacletos 6 3 3 47 52 500
5 Projecte 6 2 4 42 46 333
6 Gavà 6 1 5 37 97 167
7 Drac’s 6 0 6 21 85 0

Sub16 Beisbol:

 • Semifinals:
  • Bcn Vermell – Sant Boi
  • Santboians – Viladecans
 • Final:
  • Bcn Vermell 7-6 Viladecans
Sub 16 PJ PG PP CF CC H E Avg.
1 Bcn Vermell 8 8 0 78 30 49 8 1000
2 Santboians 8 6 2 71 25 46 19 750
3 Viladecans 8 3 5 71 68 57 32 375
4 Sant Boi 8 3 5 52 75 39 21 375
5 Bcn Blau 8 0 8 40 116 32 48 0

Senior Beisbol:

 • Semifinals:
  • Bcn Blau 16 – 6 Drac’s
  • Sant Boi 2 – 1 Hèrcules
 • Final:
  • Bcn Blau 2-1 Sant Boi [Final]
Sènior PJ PG PP CF CC H E Avg.
1 Bcn Blau 6 6 0 44 18 57 11 1000
2 Sant Boi 6 5 1 42 18 35 10 835
3 Hèrcules L’H 6 4 2 37 21 54 11 666
4 Drac’s 6 2 4 24 46 33 26 333
5 Viladecans 6 2 4 19 31 29 10 333
6 Gavà 6 1 5 26 38 34 15 167
7 Bcn Vermell 6 1 5 20 40 19 14 167

Cadet Softbol:

 • Semifinals:
  • Sant Boi 8 – 2 Hèrcules
  • Viladecans 7 – 3 Projecte
 • Finals:
  • Sant Boi 6 – 7 Viladecans [Final]
  • Hèrcules 15 – 10 Projecte [3r/4t]
Cadet Softbol PJ PG PP CF CC Avg.
1 Sant Boi 6 6 0 73 38 1000
2 Viladecans 6 3 3 68 47 500
3 Projecte Softball 6 3 3 55 57 500
4 Hèrcules L’H 6 0 6 39 93 0

Senior Softbol:

 • Semifinal:
  • Viladecans 2 – 5 Projecte
 • Final:
  • Sant Boi 1 – 0 Projecte [Final]
Sènior Softbol PJ PG PP CF CC H E Avg.
1 Sant Boi 8 7 1 76 13 79 8 875
2 Viladecans 8 3 5 30 41 39 17 375
3 Projecte Softball 8 2 6 24 76 32 26 250